Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do najbliższego oddziału PTO

 

Formularz deklaracji