Imię i nazwisko

Stanowisko

Miejsce pracy

Kontakt

dr hab. n. med.
Tomasz Kubiatowski

Przewodniczący

Oddział Onkologii Klinicznej

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr n. med.
Dariusz
Surdyka

Zastępca
Przewodniczącego

Zakład Radioterapii

lek. med.
Joanna Juszczyńska

Skarbnik

Zakład Radioterapii

dr n. med.
Krzysztof Patyra

Sekretarz

Zakład Radioterapii

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr n. med.
Tomasz Jankowski

Członek Zarządu

Oddział Onkologii Klinicznej

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lek. med.
Jarosław Kozłowski

Członek Zarządu

Oddział Chirurgii Onkologicznej

2015|2011